naše obec

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední hodiny
kontakty
úřední e-deska
GDPR
hasičský sbor
fotogalerie
e-podatelna
autor stránek

Mikroregion
Český smaragd
 

úřední deska

 10.12.2018 Návrh rozpočtu Obce Rataje na rok 2019
5.12.2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Český Smaragd na rok 2019
19.11.2018 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2019 
19.11.2018 Střednědobý výhled dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2020-2022
19.11.2018 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2019 - porovnání s rokem 2018
19. 11. 2018 Střednědobý výhled svazku obcí EKOSO 2019-2023
11.6.2018 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Český Smaragd za rok 2017
4.6.2018 Návrh závěrečného účtu obce Rataje za rok 2017
15.5.2018 Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2017
 15.3.2018 V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 15.3.2018 Oznámení o zveřejnění - BENE-BUS
 15.2.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - BENEBUS
 15.2.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - BENEBUS
 20.1.2018 Plán umístění kontejnerů na rok 2018
29.12.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.10/2017
29.12.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.9/2017
 29.12.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.12.2017
  28.12.2017 Rozpočtový výhled obce Rataje na roky 2018 – 2022
 4.12.2017 Oznámení o době a místě konání voleb
27.11.2017  Oznámení o počtu volební komise a sídle
 27.11.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
 20.11.2017 Záměr prodat Hájenky č.p. 8 Bruk
20.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018 - porovnání s rokem 2017
 20.11.2017 Střednědobý výhled svazku obcí EKOSO 2018-2022
 20.11.2017 Návrh rozpočtu Obce Rataje na rok 2018
 20.11.2017 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu
20.11.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.8/2017
20.11.2017  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 20.11.2017
 13.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
 12.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018
 12.11.2017 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2018
 12.11.2017 Střednědobý výhled dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2019-2021
 12.11.2017 Návrh rozpočtu Mikroregion Český smaragd na rok 2018
25.9.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.6/2017
 25.9.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 25.9.2017
 14.9.2017 Veřejná vyhláška - zpracování nahodilých těžeb
 29.6.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.6.2017
 12.6.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č. 03/2017
 12.6.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 12.6.2017
 5.6.2017 Schválený závěrečný účet Obce Rataje za rok 2016
 2.6.2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Český smaragd
 22.5.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.2/2017
 22.5.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.1/2017
 22.5.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.5.2017
 17.3.2017 Schválený rozpočet Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017
 17.3.2017 Rozpočtový výhled Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017 - 2020
 13.3.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 13.3.2017
 13.3.2017 Záměr uzavřít smlouvu o zřízení Věcného břemene
  Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Český Smaragd na stránkách Mikroregionu
  Veřejná vyhláška - zastavení těžeb v lesích
  Rozpočtové opatření Mikroregionu Český smaragd č.1/2017
  Plán umístění kontejnerů v obci Rataje v roce 2017
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.12.2016
  Návrh rozpočtu na rok 2017 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
  Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2017
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Výdaje
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Příjmy
  Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2017
  Návrh rozpočtu na rok 2017 svazku obcí EKOSO
  Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 21.11.2016
  Oznámení o počtu volebních okrsků
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5.9.2016
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 27.6.2016
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16.5.2016
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016
  Závěrečný účet mikroregionu Český smaragd za rok 2015
  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Program zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Čechy - CZ02
  Návrh závěrečného účtu za rok 2015
  Záměr vypůjčit parcelu 579/15
  Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2015
  Záměr prodeje spoluvlastnického podílu Obce Rataje
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016
  Veřejná vyhláška: záměr k umístění svislého dopravního značení
  Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2016
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29. 12. 2015
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - výdaje
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - příjmy
  Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - výdaje
  Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - příjmy
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2. 11. 2015
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 7. 9. 2015
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22. 6. 2015
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5. 4. 2015
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16. 2. 2015
 

úřední e-deska

naši hasiči

letecké snímky obce

převzetí znaku
a vlajky