Obec Rataje
obecní úřad
menu

úvodní stránka

historie obce

současnost obce
zastupitelstvo
úřední hodiny
kontakty
úřední deska
převzetí znaku a vlajky
hasičský sbor
fotogalerie
e-podatelna
autor stránek

kalendář

přesný čas

 

úřední deska


Záměr prodat Hájenky č.p. 8 Bruk
Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018 - porovnání s rokem 2017
Střednědobý výhled svazku obcí EKOSO 2018-2022
Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2018
Střednědobý výhled dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2019-2021
Veřejná vyhláška - zpracování nahodilých těžeb
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Český Smaragd na stránkách Mikroregionu
Veřejná vyhláška - zastavení těžeb v lesích
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Český smaragd
Schválený závěrečný účet Obce Rataje za rok 2016
Rozpočtové opatření Obce Rataje č. 03/2017
Rozpočtový výhled Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017 - 2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017
Rozpočtové opatření Obce Rataje č.2/2017
Rozpočtové opatření Obce Rataje č.1/2017
Rozpočtové opatření Mikroregionu Český smaragd č.1/2017
Plán umístění kontejnerů v obci Rataje v roce 2017
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2017
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Výdaje
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Příjmy
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 svazku obcí EKOSO
Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 21.11.2016
Oznámení o počtu volebních okrsků
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5.9.2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 27.6.2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16.5.2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016
Závěrečný účet mikroregionu Český smaragd za rok 2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Program zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Čechy - CZ02
Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Záměr vypůjčit parcelu 579/15
Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2015
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu Obce Rataje
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016
Veřejná vyhláška: záměr k umístění svislého dopravního značení
Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29. 12. 2015
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - výdaje
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - příjmy
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - výdaje
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - příjmy
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2. 11. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 7. 9. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22. 6. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5. 4. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16. 2. 2015
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
Závěrečný účet za rok 2014
Návrh závěrečného účtu za rok 2014
Závěrečný účet mikroregionu Český smaragd za rok 2014
DSO BENE-BUS - Rozpočet na rok 2015
DSO BENE-BUS - Zpráva o hospodaření za rok 2014
DSO BENE-BUS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Obecně závazná vyhláška obce Rataje č. 01/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce RATAJE
Schválený rozpočet Mikroregionu Český Smaragd na rok 2015
Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2015 - příjmy
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2015 - výdaje
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2015 - příjmy
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2015 - výdaje
Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 společnosti EKOSO
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2014
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 1/2014
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 34/2014
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 33/2014
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 32/2014
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 31/2014
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 30/2014
Zveřejnění záměru na prodej parcel Obce Rataje
Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ EKOSO ZA ROK 2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 29/2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Oznámení o počtu volebních okrsků a sídle
Rozpočet na rok 2014 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
Zpráva o hospodaření za rok 2013 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
Schválený rozpočet 2014 - Příjmy
Schválený rozpočet 2014 - Výdaje
Návrh rozpočtu 2014 - Příjmy
Návrh rozpočtu 2014 - Výdaje
Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd
Závěrečný účet Mikroregionu Český smaragd za rok 2013
Účetní výkazy Mikroregionu Český smaragd za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Český smaragd za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013
Návrh závěrečného účtu za rok 2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 28/2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 27/2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 26/2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 25/2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 24/2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 23/2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 22/2013
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 21/2013
Závěrečný účet za rok 2012
Návrh Závěrečného účetu Obce Rataje za rok 2012
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Pozvánka na veřejné setkání pracovních skupin
Oznámení o počtu volebních okrsků a sídle okrsků - Volba prezidenta
Závěrečný účet mikroregionu
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 12/2012
Zveřejnění záměru na prodej části parcely 30/1 Obce Rataje
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 11/2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 10/2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 09/2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 08/2011
Směrnice O zadávání zakázek malého rozsahu
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 07/2011
Veřejná vyhláška DNE 2012
Veřejnoprávní smlouva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 06/2011
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 05/2011
Návrh závěrečného účtu Obce Rataje za rok 2010
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 04/2011
Závěrečný účet Mikroregionu Český Smaragd za rok 2010
Veřejná vyhláška kterou se oznamuje zahájení řízení...
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 03/2011
Zveřejnění záměru na prodej části parcely 1776 Obce Rataje
Zveřejnění záměru na prodej části parcely 1802/1 Obce Rataje
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29. 12. 2010
Schválený rozpočet mikroregionu 2011
Rataje revitalizace části povodí Ratajského potoka“ v k.ú. Rataje - Verejná vyhláška Město Vlašim - zahájení veřejnoprávního řízení
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 01/2010
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rataje
Návrh rozpočtu Mikroregionu Český smaragd 2011
Zveřejnění záměru na prodej části parcely Obce Rataje
Závěrečný účet Mikroregionu Český Smaragd za rok 2009
Prodloužení platnosti stavebního povolení - kanalizace
Schválený rozpočet mikroregionu Český smaragd
Schválený rozpočet 2010
OU Rataje - Návrh rozpočtu - Příjmy pro rok 2010
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 36/2010
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 35/2010
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 34/2009
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 33/2009
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 32/2009
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 31/2009
územní plán
oznámení o konání společného jednání o návrhu územního plánu
urbanistická studie obce