naše obec

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
zastupitelstvo
úřední hodiny
kontakty
úřední e-deska
hasičský sbor
fotogalerie
e-podatelna
autor stránek

Mikroregion
Český smaragd
 

úřední deska


 

Plán umístění kontejnerů na rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - BENEBUS
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - BENEBUS
V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení o zveřejnění - BENE-BUS
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o počtu volební komise a sídle
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Návrh rozpočtu Mikroregion Český smaragd na rok 2018
Záměr prodat Hájenky č.p. 8 Bruk
Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018 - porovnání s rokem 2017
Střednědobý výhled svazku obcí EKOSO 2018-2022
Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2018
Střednědobý výhled dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2019-2021
Veřejná vyhláška - zpracování nahodilých těžeb
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Český Smaragd na stránkách Mikroregionu
Veřejná vyhláška - zastavení těžeb v lesích
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Český smaragd
Schválený závěrečný účet Obce Rataje za rok 2016
Rozpočtové opatření Obce Rataje č. 03/2017
Rozpočtový výhled Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017 - 2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017
Rozpočtové opatření Obce Rataje č.2/2017
Rozpočtové opatření Obce Rataje č.1/2017
Rozpočtové opatření Mikroregionu Český smaragd č.1/2017
Plán umístění kontejnerů v obci Rataje v roce 2017
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2017
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Výdaje
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Příjmy
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 svazku obcí EKOSO
Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 21.11.2016
Oznámení o počtu volebních okrsků
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5.9.2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 27.6.2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16.5.2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016
Závěrečný účet mikroregionu Český smaragd za rok 2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Program zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Čechy - CZ02
Návrh závěrečného účtu za rok 2015
Záměr vypůjčit parcelu 579/15
Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2015
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu Obce Rataje
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016
Veřejná vyhláška: záměr k umístění svislého dopravního značení
Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2016
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29. 12. 2015
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - výdaje
Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - příjmy
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - výdaje
Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - příjmy
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2. 11. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 7. 9. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22. 6. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5. 4. 2015
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16. 2. 2015
 

úřední e-deska

naši hasiči

letecké snímky obce

převzetí znaku
a vlajky